EKKÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus. EKKÜ liikmeks astumise maks on 20 eurot.

EKKÜ liikmeks astumiseks palun kirjutada avaldus EKKÜ juhatusele ning edastada see e-posti aadressile: info@ekkyhing.eu.

EKKÜ liikmemaks on 30 eurot aastas (Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing, a/a EE462200221055306198).