EKKÜ on asutatud 20.02.2012.a.

EKKÜ tegevusvaldkonnad on järgmised:
  • Kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia ekspertiisid
  • Vanglapsühhiaatria
  • Sundravi
  • Tahtest olenematu ravi
  • Seksuaalkurjategijad
  • Narkomaanide asenduskaristus
  • Alaealised õigusrikkujad